Kontakt

SPOŁEM CHEŁM Sp z o.o.
22-100 Chełm
Ul. Rejowiecka 181


Sekretariat
tel. (82 ) 565 21 23
fax (82) 565 26 75
biuro@spolem.chelm.pl

Specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych
Barbara Iwanów tel. (82) 564 07 21

Specjalista ds. pracowniczych, kontroli wewnętrznej i inwentaryzacji
mgr inż. Katarzyna Stampkowska tel. (82) 564 07 10

Kierownik Działu Techniczno - Administracyjnego, Członek Zarządu
mgr inż. Jan Malec (82) 565 21 20
Dział Techniczno Administracyjny
Starszy Inspektor Działu Techniczno - Administracyjnego - Jolanta Wasiuta tel. (82) 565 02 81
Specjalista ds. samorządu, organizacji, administracji - mgr Sylwia Iwanicz tel. (82) 565 02 82

Kierownik Działu Handlu i Marketingu - Barbara Poźniak tel. (82) 565 67 32
Z – ca kier Działu Handlu i Marketingu – mgr inż. Agnieszka Kasztankiewicz tel. (82) 565 38 69
Dział Handlu i Marketingu
tel. (82) 565 23 88
tel. (82) 565 02 86

Kierownik Działu Księgowości -mgr Agnieszka Jaworska tel. (82) 564 08 59
Z - ca kier. Działu Księgowości - Jolanta Gumienna tel. (82) 564 08 21
Dział Księgowości
tel. (82) 564 09 92

Kierownik Piekarni – mgr inż. Joanna Kowalik tel. (82) 565-23-85