Kontakt

SPOŁEM CHEŁM Sp z o.o.
22-100 Chełm
Ul. Rejowiecka 181


Sekretariat
tel. (82 ) 565 21 23
fax (82) 565 26 75
biuro@spolem.chelm.pl

Specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych
tel. (82) 564 07 21

Specjalista ds. pracowniczych, kontroli wewnętrznej i inwentaryzacji
tel. (82) 564 07 10

Kierownik Działu Techniczno - Administracyjnego, Członek Zarządu
(82) 565 21 20
Dział Techniczno Administracyjny
tel. (82) 565 02 81   tel. (82) 565 02 82

Kierownik Działu Handlu i Marketingu tel. (82) 565 67 32
Z – ca kier Działu Handlu i Marketingu tel. (82) 565 38 69
Dział Handlu i Marketingu  tel. (82) 565 23 88 tel. (82) 565 02 86

Kierownik Działu Księgowości tel. (82) 564 08 59
Z - ca kier. Działu Księgowości tel. (82) 564 08 21
Dział Księgowości  tel. (82) 564 09 92

Kierownik Piekarni tel. (82) 565-23-85